Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

Нарийвчилсан үнэлгээ


# Үнэлгээ хийлгэсэн аж ахуй, нэгж байгууллага Үйл ажиллагааны чиглэл Үнэлгээ хийсэн аж ахуй, нэгж байгууллага Он/сар/өдөр
1Сэлэнгэ аймагт байрлах Баруунхараа ШТС ШТС “МОНГОЛЫН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКЧДИЙН ХОЛБОО” ТББ
2Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
3Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
4Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
5Зэвсэгт хүчний 015 дугаар анги “ГАМШИГ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ МОНГОЛЫН НИЙГЭМЛЭГ” ТББ
6Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги “ГАМШИГ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ МОНГОЛЫН НИЙГЭМЛЭГ” ТББ
7Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумд байрлах "Үнэн бэх" ХХК-ны Цагаан тээг Гантигийн уурхай “ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТББ
8Чингэлтэй дүүрэгт байрлах "Мон-Атом" ХХК Оффис “ЭС ЭС АЙ ЭМ ЭН“ ХХК
9Чингэлтэй дүүрэгт байрлах Уул, уурхай хүнд үйлдвэрийн яам ТБАГУТҮГ “ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТББ
10Баянгол дүүрэгт байрлах "Жаст Ойл ХХК"-ний ШТС-5 ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
11Баянгол дүүрэгт байрлах “Шунхлай Трейдинг“ ХХК-ий ШТС-11 ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
12Баянзүрх дүүрэгт байрлах “Шунхлай Трейдинг“ ХХК-ий ШТС-13 ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
13Баянзүрх дүүрэгт байрлах "Шунхлай Трейдинг" ХХК-ий ШТС-19 ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
14Баянзүрх дүүрэгт байрлах "Шунхлай Трейдинг" ХХК-ий ШТС-3 ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
15Баянзүрх дүүрэгт байрлах “Шунхлай Трейдинг“ ХХК-ий ШТС-21 ШТС “ЭРСДЭЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ” ТББ
  • Хуудас 1 - 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ