Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫГ ЗОХИОН...


9 сарын 30, 2020  274


          Улсын Онцгой комиссын даргын 18 дугаар тушаалаар  батлагдсан ажлын хэсэг Дундговь, Өмнөговь, Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Архангай аймгуудад энэ сарын 28-аас 10 дугаар сарын 05-ныг хүртэл ажиллана.

 

 

Risk.nema.gov.mn

ОБЕГ-ын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга, дэд хурандаа Д.Баасансүрэнгээр ахлуулсан тус ажлын хэсэгт ХХААХҮЯ, ЭМЯ, ОБЕГ,  УЦУОСМХ,  МУЗН-ийн холбогдох мэргэжилтнүүд багтаж байгаа юм.

Risk.nema.gov.mn

Цаг агаарын гаралтай гамшгийн эрсдэл, өвөлжилтийн бэлэн байдал, коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх,  өвөлжилтийн бэлтгэлтэй газар дээр нь танилцах, ган бүхий аймгуудад гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой ажлын хэсэг өнөөдөр Баянхонгор аймагт ажиллаж байна.

Тус ажлын хэсэг зуншлага тааруу, ган бүхий  аймаг, сумдын судалгааг гаргаж, орон нутгийн удирдлагуудад үүрэг чиглэл өгөхөөс гадна дээрх аймгуудад гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Улсын Онцгой комисс, Засгийн газарт танилцуулах юм.