Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫГ ЗОХИОН...


8 сарын 15, 2019  298


ОБЕГ-ын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга, дэд хурандаа Д.Баасансүрэнгээр ахлуулсан “Ажлын хэсэг” Өмнөговь аймагт 2020 оны 05 дугаар сарын 20-24 өдрүүдэд ажиллалаа.

Боомтын болон хорио цээрийн бүсэд нүүрсний экспорт, ачаа тээвэрлэлттэй холбоотой бэлтгэл, бэлэн байдал, чадавх болоод хилийн боомт, шалган нэвтрүүлэх цэг, хорио цээрийн бүсэд үүрэг гүйцэтгэж байгаа мэргэжлийн алба хаагчдын халдварт өртөх эрсдэлийг үнэлж, аймгийн болон Улсын онцгой комиссд зөвлөмж боловсруулж хүргүүллээ.

Risk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mn