Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫГ ЗОХИОН...


7 сарын 21, 2019  439


Онцгой байдлын ерөнхий газраас “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан”-ыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа.

Тус хуралдаанаар гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээдийн хүссэн хуулийн этгээдийн ирүүлсэн материалд дүн шилжилгээ хийж 11 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийн эрх олголоо. Ингэснээр Монгол Улсын хэмжээнд нийт 17 хуулийн этгээд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл аваад байна.

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, тоо:

  • Байгаль, хүрээлэн буй орчин - 7
  • Үйлдвэр, үйлчилгээ - 13
  • Дэд бүтэц - 7
  • Уул уурхай - 2
  • Эрүүл мэнд - 1
  • Хөдөө аж ахуй - 0

2019.08.30 – 2020.04.16 ны хооронд нийт 23 аж ахуйн нэгжид гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн байна.
/үйлдвэр үйлчилгээ, дэд бүтэц/

Risk.nema.gov.mn