Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫГ ЗОХИОН...


5 сарын 19, 2020  819


Монгол Улсад коронавируст халдварын нийт 8 шатны үнэлгээг Шадар Сайдын 2017 оны А/08 тоот тушаалаар батлагсдсан “Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал”-ын дагуу салбар дундын байгууллагууд хамтран хийсэн.

Улсын Онцгой комиссын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01 дүгээр тушаалаар Монгол Улсад шинэ коронавируст халдвар орж ирсэн үед тархах эрсдэлийн 5дахь шатны үнэлгээг 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж “өндөр эрсдэлтэй”, 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн хүн амын дунд тархах эрсдэлийн 6 дахь шатны үнэлгээгээр “маш өндөр эрсдэлтэй”, 2020 оны04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 7 дахь шатны үнэлгээгээр “маш өндөр эрсдэлтэй” гэж үнэлэгдсэн байна.

Манай улсад коронавируст халдвар хүн амын дунд тархах эрсдэлийн найм дахь шатны үнэлгээг 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд хийж “маш өндөр эрсдэлтэй” үнэлэгдсэн байна.

Risk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mn