Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг хянах явц
# Үнэлгээ хийсэн аж ахуйн нэгж Тайлангийн нэр Статус Тайлан хүлээн авсан огноо Үүсгэсэн огноо